Kinder

Branş Etkinlikleri
Yağmur Kreş de branş çalışmalarında amaç, dikkat eğitimi, öğrenmeye hazırlık, etkinlikleri sevdirmek ve hayatın renklerini içine sindiren çocuklar yetişmesine olanak oluşturmaktır. Okulumuzda, dil-bilişsel, sosyal duygusal, gelişimi destekleyici anadili çalışmaları, eğitici masa oyunları, şarkı, ritm çalışmaları, kavram çalışmaları, çevre eğitimi, sabah jimnastiği, fen-doğa çalışmaları, el becerileri, oyun atölyesi dışında ingilizce, drama, müzik, beden eğitimi ve seramik etkinlik örneklerindendir.

İngilizce-Fransızca: 2-6 yaş döneminde herhangi bir yabancı dil öğrenme kapasitesi çok yüksek olduğundan, bu yaşları değerlendirmek amacıyla 24 ay itibarıyla yabancı dil eğitimi haftada iki gün oyunlar, drama, çeşitli CD'ler, şarkılar, tekerlemeler, hikayeler, kitap ve alıştırma çalışmaları yardımıyla verilerek daha etkin öğrenme sağlanmaktadır.

Drama: Okulumuzda en önemsenen etkinliklerden drama tüm etkinliklerde yöntem olarak kabul edilmiştir. Belli kurallara göre ısınma, oyun-doğaçlama, rahatlama değerlendirme şeklinde çok basitçe özetlenecek aşamalar yoluyla, drama ortamında katılımcılar yaratılarak, geliştirerek ve yansıtarak kendilerini, arkadaşlarını, ailelerini ve içinde yaşadıkları gerçek dünyaya ait bir çok şeyi anlamaları amaçlanmaktadır.

Fotoğraf-Sinema: Legolarla başlayan fotoğraf macerası, kadraj, mercek, yakın-uzak kavramları ardından, portre- öz portre çalışmaları, belgesel fotoğrafçılık olarak ilerlemekte, oyunla fotoğrafı, ardından sinemayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Müzik- Dans: Doğumla başlayan ses duyarlılığı ve ritm duygusu geliştirilerek, tekerleme, şarkı, şarkılı oyun, müzikal etkinlikler, dans, çalışmaları yoluyla haftada bir gün etkin öğrenme sağlanmaktadır.

Beden Eğitimi: Çocuklar okul öncesi dönemde hareketlidir. Bu dönemde çocukların fiziksel gelişimini desteklemek için bilimsel bir programın sürdürebilmesi için beden eğitimi rutin etkinlik olarak ele alınmaktadır.

Resim- Seramik: Her gün her grubun kendi öğretmenleri ile yaptıkları atölye çalışmaları dışında, haftada bir gün yapılan resim-seramik dersleri ile, sanatın kazandırdığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri, kültür birikimi ilerleyen yıllarda yaşamın her alanında kendini gösterecektir.