Kinder

Kurucu
Okul öncesinin çocuklar için önemi tartışılmaz. Çocuğun yaşamındaki ilk sosyal deneyim olan bu dönemde ailesinin dışında bir sosyal çevreye giren çocuk, yaşadığı etkileşimle sosyalleşmeye, bireysel gelişmeye ilk adımını da atmış olur. Okul öncesi çocuklar, daha çok gerçek yaşantılar ve somut nesneler yolu ile öğrenirler. Aynı zamanda okul öncesi dönem, bilişsel gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Yapılan araştırmalar, çocukların gelişim özelliklerinin yüzde 80’inin 0-6 yaş arasında tamamlandığı ve bu erken gelişim yıllarında temeli atılan davranışların etkisinin yaşam boyu devam ettiğini göstermektedir. Kişilik gelişiminin çok önemli olduğu bu dönemde, çocukların ehil ellerde iyi bir eğitim alması onların bir ömür boyu bunun avantajıyla hayatını sürdürmesi demektir.

Okul öncesi eğitiminin pedagogları “Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” Okul öncesi dönem, çocuğun sahip olduğu yeteneklerin gelişmesine ve ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Çocuk; akranları ile ilişkiye girerek birlikte yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenir “ben ve başkası” kavramlarının bilincine vararak yardımlaşma ve işbirliği duygusunu geliştirir. Okullar bu dönemde, çocuğun kendi haklarını korurken, başkalarının özgürlüğüne de saygı göstermesini öğretirler. Demokratik ve modern yaşamın ilk adımlarının bu sosyal ilişki düzeyinde kreşte atılıyor olması, bunun ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne serer.

Bu önemli dönemde çocukların beyaz bir sayfa halindeki zihinsel ve duygusal durumlarının çok iyi işlenmesi elbette ki mesleki bilgi, beceri ve tecrübesiyle konunun uzmanı olan değerli öğretmenlerle mümkündür. Çocuğa verilen bu ilk eğitim deneyimi onu öğrenmeye, araştırmaya, sosyal ilişki düzeyinin modern toplumun modern insanı yapacak özellikleri edinmesine ve üst öğretim kurumlarına hazır hale gelmesine yardımcı olur. Bunun sağlanması için de çocuğun bu sosyal ortamında kendini güvende hissetmesi, sevgi görerek duygusal dünyasının zenginleşmesi gerekmektedir. İşte tam da bu noktada öğretmenin asli görevinin sadece öğretmek değil, kişisel gelişim için öncelikle eğitmek olduğu bilinmelidir. Onlara güven duygusunu ve sevgiyi, ilk tanıştıkları eğitim kurumunda, iyi öğretmenlerle ve üst düzeyde verebilmek; sonraki yıllarda öğrenmeye meraklı, birbirine saygılı, çevresini ve doğayı sevebilen bireyler yetişmesine neden olacaktır.

Kurum tecrübesi ve öğretmen kalitesinin birincil öncelik olduğu kreş eğitiminde, ikincil öncelik ise hiç kuşkusuz çocuğun sosyal aktiviteleri bol, fiziksel olanakları son derece gelişmiş eğitim kurumlarında öğrenim görmesinin ona sayısız fayda sağlayacağıdır. Bilgi ve duygusal dünyanın gelişiminin yanında çocuğun becerisel faaliyetlerinin de buna paralel gelişmesi gerekmektedir. Bu tür olanakları gelişmiş eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuklar hayatla mücadele ve başarı için daha küçük yaşlarında birçok kazanımlar elde edeceklerdir.

Özel Yağmur Kreş; işte bütün bunları göz önünde bulundurarak mesleki bilgi, beceri ve deneyimi yanında çocuklara şefkatli birer el olabilecek sevgi dolu öğretmen kadrosuyla ve üst düzeydeki fiziksel koşullarıyla, çocuklarınıza bir kreşten daha ötesini sunmaktadır. 29 yıl önce kurduğum Ordu ilinin ilk kreşi olarak haklılıkla lanse ettiğimiz kurumumuz, sadece fiziksel farkı ile değil, onun yanında donanım olarak da ilimizin en çağdaş kurumlarından biridir.

Ayşe TÜRKÖZER