Kinder

Rutin Etkinlikler
Yağmur kreş de en temel etkinlik oyundur ve diğer tüm etkinliklerin çatısını oluşturur. Kreşimizde bazı etkinliklerde karma gruplar bir arada çalışırken, özellikle bilişsel çalışmalarda gruplar, yaş ve gelişim özelliklerine veya ilgi ve meraklarına göre ayrılmaktadır. Bunun yanında;

Anadili Etkinlikleri: Şiir, şarkı, sohbet, kurallı grup oyunları, tekerleme, parmak oyunu, kukla, parmak kuklası, hikaye tamamlama, problem çözme, drama, “sen olsaydın?”, tepegöz hikayeleri, canlandırmalar, “Göster-Anlat” ve proje sunumları..

Bilişsel Etkinlikler: Renk, sayı, kavram çalışmaları, eğitici masa oyunları, yapı- doku, mekanda konum, ses, kavram eşleştirme, gruplama, sıralama, örüntü oluşturma, ayırt etme, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, gözlem, basit problem çözme, okuma yazamaya hazırlık ve çizgi çalışmaları, matematiksel oyunlar, ölçüm- tartım, satranç

Sanat Etkinlikleri: Resim, heykel, seramik, kesme- yapıştırma, yoğurma, kolaj, boya çalışmaları, artık materyal çalışmaları, serbest resim, origami, maket çalışmaları, sınırlı boyama, tuz hamuru, drama, bale, yaratıcı mutfak saati, ritm-perküsyon çalışmaları, pandomim, tiyatro , dans..

Fen- Doğa Çalışmaları: Araştırma ve inceleme gezileri, deneyler..

Kültürel Etkinlikler: Müze, sinema, tiyatro, sergiler, çeşitli merkezlere yapılan geziler..

Sportif Etkinlikler: Jimnastik, tenis, yüzme, pilates, oyun ve hareket..

Sosyal Etkinlikler: Doğum günleri, partiler, ağaç dikme, çevre gezileri, yılbaşı, sene sonu gösterileri, sergiler, geziler.. Sistematik olarak okul öncesi programımızda yer alan atölye çalışmaları;

Doğa Atölyesi: Tamamıyla farklı hazırlanan bir programla doğa ile tanışma, oryantiring, pusula ile yön bulma, bahçe etkinlikleri, habitat, çeşitli deney ve gözlem çalışmaları ve rutin doğa gözlem gezileri yapılarak bu konuda çocukları bilinçlendirerek, doğa dostu bireyler olması amaçlanmıştır. Okulumuzun en önemsediği etkinlik alanı olan doğa eğitiminde çevre konusunda bilinçlenme ve farkındalık yaratma ve ardından tutum geliştirme şeklinde özetlenecek amaca yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bilim Atölyesi: Çocuklarda varolan doğal merak duygusu yoluyla ölçüm-tartım, hacim, yerçekimi, hava durumu, tahminler, minik icatlar konularının ele alınması amaçlanmıştır.

Duygusal Zeka Atölyesi: Kendini tanımaya yönelik duygu, beden dili, ifade kart ve etkinlikleri ile yapılan sistematik çalışmaları içerir.

Müzik ve Dans Atölyesi: Dans ve müzik insanın bedensel, ruhsal ve zihinsel gücünün dışa vurumudur. Şarkı söyleme etkinliği sırasında ritm aletlerinin kullanılması önemlidir. Her insan kendini müzik ve hareketle ifade etme potansiyeline sahiptir. Kulaktan kulağa geçen veya nota yazımı yapılan müziği veya geleneksel dans formlarını uygularken yaratıcılık katılır.