Kinder

Rehberlik
AİLE REHBERLİĞİ VE AİLE KATILIMI

Anne ve babalık, bir yanıyla yaşamımızın en doğal süreçlerinden biri, diğer yanıyla öğrenmek için ciddi çaba harcamamız gereken rollerdir. Çocuklarımız için, geçmişe oranla çok daha fazla olanak sunuyoruz, ama sonuç? Anne-babalık serüvenimizi daha kolay ve huzurlu yaşayabiliyor muyuz? Karşılaştığımız sorunlar, açmazlar kaçınılmaz mı? O nasıl bir çocuk, nasıl bir yetişkin olmalı? Bu süreçte sizler nasıl etkin olabilirsiniz?

Anne-babayı çocuğun gelişiminde etkin kılmak, anne-baba-çocuk ve çevre dörtgeninde beklenen davranışları kazandırmak ve özellikle kalıcı olmasını sağlamak için işbirliğimiz çok önemli.

Günlük yaşantımızda ortaya çıkabilecek sorunların aşılmasında, çocuk gelişimi, aile içi etkileşim ve anne-baba yönlendirmelerinde her zaman yanınızdayız.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

Öğretmen Görüşmeleri: Sınıf öğretmenleriyle her öğrenci hakkında bireysel görüşmeler yapılır.

Seminer: Sınıf öğretmenlerinden gelen talepler ve okul psikologu tarafından ihtiyaç olduğu tespit edilen psikolojik konular hakkında öğretmenlere yönelik seminerler düzenlenir.